ਰਾਹੀਆ ਤੂੰ ਰੁਕ ਨਾ | Punjabi Inspirational Poem by Deepak Jaitoi | ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ |

Motivational Poem in Punjabi by the legendary Punjabi poet Deepak Jaitoi titled ਰਾਹੀਆ ਤੂੰ ਰੁਕ ਨਾ | by ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ

Facebook Comments
Share & Like: